Aan de hand van gebeurtenissen, personen, objecten en locaties geeft deze website een beeld van het verloop van de Tweede Wereldoorlog in het oostelijk deel van Indonesië: de Molukken en Papua.

Wie, wat, waar en wanneer

‘Wat’ – zijn concrete gebeurtenissen die tijdens de Tweede Wereldoorlog op de Molukken en Papua hebben plaatsgevonden; bijvoorbeeld de Slag om Hollandia, de Japanse wraakactie op het dorp Emplawas, of de verzetsacties van de groep Kokkelink.

‘Wie’ – is de historische persoon die een hoofd- of bijrol speelt in een gebeurtenis, maar kan ook een ooggetuige zijn die zijn of haar verhaal vertelt. Deze figuren vind je terug onder het menu ‘personen’.

‘Wanneer’ – is het moment waarop een bepaalde gebeurtenis zich afspeelt. Aaneengeschakeld vormen deze momenten een tijdlijn die het grotere verhaal van de Tweede Wereldoorlog op Papua en de Molukken weergeeft.

‘Waar’ – de locaties van de gebeurtenissen zijn te vinden onder het menu ‘kaarten’. Op de verschillende kaarten staan markers; als je die aanklikt, verschijnen pop-ups met gebeurtenissen, personen en objecten.

In samenhang vormen de kaart, tijdlijn en personen verschillende focuspunten van iedere gebeurtenis.