Het team van MalukuPapua 1942-1945 onderzoekt, verzamelt, ontsluit en presenteert oorlogserfgoed in de Molukken en Papua voor een breed publiek op een interactieve manier.

Momenteel is in Nederland het oorlogserfgoed uit deze twee gebieden zwaar ondervertegenwoordigd, waardoor de Molukse en Papua gemeenschappen in Nederland zich onvoldoende gerepresenteerd zien waar het gaat om het erfgoed van de Tweede Wereldoorlog.

Met het vergroten van de zichtbaarheid van het oorlogserfgoed op de Molukken en Papua wil het team van MalukuPapua 1942-1945 bijdragen aan een meer inclusief en meerstemmig gemeenschappelijke erfgoed van de oorlog in Nederland.