Marjolein van Asdonck

Marjolein van Asdonck

Marjolein van Asdonck is uitgever gespecialiseerd in Nederlands-Indië en Indonesië bij Walburg Pers en Amsterdam University Press. Daarvoor was ze 20 jaar lang hoofdredacteur van het legendarische Indische maandblad Moesson. Over de (post)koloniale Indische gemeenschap publiceerde ze meer dan honderd artikelen, recensies, interviews en levensverhalen, en stelde verschillende bloemlezingen samen.
Ron Habiboe

Ron Habiboe

Ron Habiboe is freelance historicus. Hij houdt zich bezig met de geschiedenis van Indonesië en meer speciaal van de Molukken en Molukkers. Momenteel is hij onder meer als KITLV research fellow (Bersiap) verbonden aan het onderzoeksprogramma van het KITLV, NIMH en het NIOD, ‘Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950’.

Wim Manuhutu

Wim Manuhutu

Wim Manuhutu is historicus gespecialiseerd in moderne geschiedenis van Indonesië. Van 1987-2008 was hij directielid van het Moluks Historisch Museum in Utrecht en was hij verantwoordelijk voor tentoonstellingen, activiteiten en onderzoek. Hij publiceerde verschillende artikelen over Molukse geschiedenis in bladen en boeken. Sinds 2009 is hij eigenaar van Manu2u dat culturele projecten en activiteiten opzet en realiseert met diverse partners. Hij treedt regelmatig op als adviseur, gastspreker en gesprekleider. Hij is gastdocent aan het Amsterdam University College en de Vrije Universiteit en werkt aan een proefschrift over de culturele betrekkingen tussen Nederland en twee van zijn voormalige koloniën, Suriname en Indonesië.

Nancy Jouwe

Nancy Jouwe

Nancy Jouwe studeerde genderstudies en cultuurgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht en York University (UK) en is geïnteresseerd in intersectionaliteit, postkoloniale en dekoloniale theorievorming, kunst en erfgoed. Jouwe is een veelgevraagd spreker en moderator in de culturele en erfgoedsectoren, doceert aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en geeft les aan de Amsterdam University College. Daarnaast verzorgt ze gastlessen op de Rietveld Academie, Artez, en diverse universiteiten. In opdracht van de gemeente Utrecht werkt ze aan een onderzoek over de slavernijgeschiedenis van Utrecht.

Sjoerd Jaarsma

Sjoerd Jaarsma

Dr. Sjoerd R. Jaarsma is een antropoloog en historicus. Hij werkte als onderzoeker bij universiteiten in binnen- en buitenland. Van 2000-2012 werkte hij als projectcoördinator en zakelijk leider voor Stichting Papua Cultureel Erfgoed. Op het moment is hij met zijn eigen bedrijf Schermen& actief als adviseur voor digitalisering van erfgoed en scherminstructeur.