Ron Habiboe

Ron Habiboe is freelance historicus. Hij houdt zich bezig met de geschiedenis van Indonesië en meer speciaal van de Molukken en Molukkers. Momenteel is hij onder meer als KITLV research fellow (Bersiap) verbonden aan het onderzoeksprogramma van het KITLV, NIMH en het NIOD, ‘Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950’.

Ron Habiboe