Marjolein van Asdonck

Marjolein van Asdonck werkt bij het Nationaal Museum van Wereldculturen als junior conservator Zuidoost-Azië. Voorheen werkte ze bij als acquirerend redacteur bij Walburg Pers en Amsterdam University Press en was ze 20 jaar lang hoofdredacteur van het legendarische Indische maandblad Moesson. Over de (post)koloniale Indische gemeenschap publiceerde ze meer dan honderd artikelen, recensies, interviews en levensverhalen, en stelde verschillende bloemlezingen samen.

Marjolein van Asdonck