Marjolein van Asdonck

Marjolein van Asdonck is uitgever gespecialiseerd in Nederlands-Indië en Indonesië bij Walburg Pers en Amsterdam University Press. Daarvoor was ze 20 jaar lang hoofdredacteur van het legendarische Indische maandblad Moesson. Over de (post)koloniale Indische gemeenschap publiceerde ze meer dan honderd artikelen, recensies, interviews en levensverhalen, en stelde verschillende bloemlezingen samen.

Marjolein van Asdonck